Storingen

Hoe te handelen bij storingen

Voordat u de storingsdienst belt, wilt u dan de volgende punten controleren:

 • Krijgt het toestel gas? Staat de gaskraan open?

  Als er in de meterkast of op straat aan de gasleiding is gewerkt kan het ook gebeuren dat u geen gas heeft.

 • Krijgt het toestel stroom? Zit de stekker goed in het stopcontact?

  Controleer eventueel de aardlek en stoppen in de meterkast.

 • Heeft uw toestel een waakvlam?

  Brandt deze dan?

 • Heeft uw toestel een resetknop?

  Het toestel één keer resetten.

 • Staat de thermostaat in de kamer hoog genoeg?

  Zet deze eens zo hoog mogelijk.

 • Heeft de installatie voldoende druk?

  Staat de druk van de installatie tussen 1.3 en 2 bar? Als de druk lager is dan 1.3 bar bijvullen.

 • Staan er voldoende radiatoren open?

 • Hoort u borrelende geluiden in de installatie?

  Waarschijnlijk zit er lucht in de installatie, ontluchten en eventueel bijvullen is nodig.

 • Heeft u alleen storing bij warmwatergebruik?

  Controleer op kalk in de kraan of douchekop.

 • Heeft u een druppelende kraan?

  Een druppelende warmwaterkraan kan ervoor zorgen dat de verwarming niet meer werkt.

Als u bovenstaande controles heeft uitgevoerd en uw storing is niet verholpen dan komen wij u graag helpen. Als uw toestel een storingscode op het display heeft deze graag doorgeven aan onze storingsdienst. Bovenstaande oorzaken vallen niet onder ons servicecontract.