Saldering zonnepanelen verlengd tot 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt een start gemaakt met het afbouwen van de salderingsregeling. Het salderingsvoordeel voor zonnepanelenbezitters wordt elk jaar iets minder en uiteindelijk afgebouwd tot nul in 2031. Doordat de prijzen van zonnepanelen nog steeds dalen zal het op lange termijn waarschijnlijk ook zonder salderingsregeling financieel interessant zijn om voor zonnepanelen te kiezen.

Voor eigenaren van zonnepanelen die voor terugleversubsidie in aanmerking willen komen wordt het vanaf 2023 verplicht een energiemeter met dubbele teller te (laten )installeren. Deze meters maken het voor de Belastingdienst mogelijk om levering en teruglevering van energie afzonderlijk te meten. Bezitters van zonnepanelen die nog niet over zo’n meter beschikken krijgen deze voor 2023 aangeboden door hun netbeheerder.